Nemačka:  2. Bundesliga
Rusija:  1. Liga
Ukrajina:  1. Liga